Alex

Drabbas av fyllespeed redan efter ett par standardglas.

Är en Kistastudent i själen, fast hon härrör från CLW. Kan även stötas på i Kårspexetsammanhang.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.