Alkoholomloppet

Blodrik alkohol samlas i två större vener; den övre och undre hålvenen (venae cava superior et. inferior) som båda tömmer sig i det högra förmaket (atrium dexter) i hjärtat. Från höger förmak passerar alkoholen höger segelklaff och når höger kammare (ventriculus dx) och från höger kammare pumpas alkoholen ut i det lilla kretsloppet/lungkretsloppet där alkoholen avlämnar alkoholångor i lungornas alveoler, som sedan avsöndras via utandningsluften. Från lungorna når alkoholen vänster förmak (atrium sinister) och genom vänster segelklaff till den vänstra kammaren (ventriculus sin). Härifrån pumpas den nu ännu blodrikare alkoholen ut i det stora kretsloppet/systemkretsloppet via aorta till magsäcken (ventriculus gaster) där den tar upp ny alkohol för att minska den skadliga koncentrationen av blod. Sedan fortsätter alkoholen sin väg i det stora kretsloppet/systemkretsloppet ut i kroppen där den marinerar kroppens organ och vävnader, i synnerhet hjärnan och levern.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.