Alla hål på AG

Ett achievement av rang, som kräver vilja av stål (och antagligen alkohol i blodet).

Målet är att ta sig från vattenfallet vid vattnet på Absolut Gotland, hela vägen längst upp till vattenlandet, genom att traversera ån. Det innebär att man måste ta sig igenom ett antal tunnlar av variabel längd, och med olika stor spindelpopulation.


De som har klarat av att utforska alla hål på AG är:
Spice - 2016

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.