Alternativfest

En Alternativfest är inte, som namnet kanske kan antyda, en fest för studenter som tillhör en alternativ subkultur. Det är ett annat alternativ till en etablerad fest, som man kan gå på om man inte fick en biljett till originalfesten, inte gillar originalfesten, eller bara vill vara en unik snöflinga.

Alternativfester tog fart i TMeIT under 2015, och hittills har dessa alternativfester ägt rum:

Alternativfest Originalfest
Ösargasquen Fösargasquen
(Øllegasquen) (nØllegasquen)
Packfesten Tackfesten
Klums Plums

Ösargasquen

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.