Baksmälla

Vad som händer när man dagen innan har lånat för mycket glädje från morgondagen genom att dricka alkohol. Nu finns en glädje-skuld, som betalas tillbaka på diverse otrevlia sätt.

Undviks bäst genom att dricka varannan vatten.

Botas bäst med Resorb och Ipren.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.