Bollen

Bollen, ibland kallad Emma, är flitig marskalk i mästeriet

Äter endast sfärisk mat.

Bollen i hissen på väg till SMiSC 2015: "Alla hoppar på 3! 1...2...3!" Hissen satt fast i en halvtimme. Much fun was had. Närhet är Kärlek.

"boolen pls" - literally everyone, all of the time0n97Xmx.jpg

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.