Det Stora Kriget om Okanagan

Okanagankriget 2015/16 utkämpades mellan pubmästare Hundra och diverse fulla studenter. Dalarna är studenternas champion, och tankar ofta många Okanagan per pubtillfälle. Vid flertalet tillfällen har Okanagan tagit slut, vilket resulterar i ett poäng till dräggen. Det är ännu oklart vid vilka tillfällen PubM kan få poäng, om någonsin.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.