Felix

TMEITs fyllemästare 2017, fjärde bästa Phöz 2016, sjätte bäst i 3v3 beerpong, kärt barn har många namn.

Gillar att skälla på barpersonal som inmundigar alkohol, trots att han själv är 140% full.

Är även aktiv i Kårspexet.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.