Kemi

En process som frammanar Alkohol.

Även en sektion på KTH som håller till inne på Valhallavägen. De har gula overaller men ska inte misstas för SUSare. Blir extra glada när SU-studenter direkt ser att de inte tillhör SUS.

Se korvfest

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.