Skillnad mellan versioner av "Marskalk"

(Skapade sidan med 'En fullvärdig medlem i TMEIT kallas Marskalk. Mästare är en delmängd av Marskalk. Marskalk som blivit gamla och dryga blir [[Skeppsbruten|Sk...')
(Ingen skillnad)

Versionen från 16 februari 2012 kl. 13.39

En fullvärdig medlem i TMEIT kallas Marskalk. Mästare är en delmängd av Marskalk. Marskalk som blivit gamla och dryga blir Skeppsbrutna och därefter oftast Vraq. Marskalk måste jobba men får i utbyte gå på massor av roliga fester.

Rättigheter

  • Att närvara med yttrande- och rösträtt på Öråd (endast aktiva marskalkar har rösträtt)
  • Att närvara med yttrande- och rösträtt på Marskalkskollegium
  • Att närvara på Mästarråd
  • Att läsa och skriva i TMEITs forum och wiki
  • Att representera TMEIT på externa evenemang (endast aktiva marskalkar)
  • Att kandidera till Mästare
  • Att sola sig i glansen från Praos avund och beundran

Skyldigheter

  • Att rätta sig efter örådets, mästarrådets och marskalkskollegiets beslut

Marskalk ska arbeta aktivt och ställa upp när Mästarna eller arbetslagsledare kallar. Marskalk ska delta på minst en Marskalksittning per halvår. Marskalk som är Mästare är undantagen från arbetskravet.

Mästarrådet fattar beslut om vilka marskalkar som är inaktiva.

Nedsänkning

Marskalk som varit aktiv under totalt två verksamhetsår, eller har tjänat som TraditionsMästare eller vice TraditionsMästare under en hel mandatperiod, har möjlighet att ansöka om att bli Skeppsbruten och/eller Vraq. Ansökan görs till Mästarna som behandlar ansökan på ett Mästarråd. Om mästarna godkänner ansökan blir marskalken Skeppsbruten tills dess han eller hon eventuellt blir Vraq.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.