Rödockra

HEX #990000.
IsKs sektionsfärg innan IsK åts upp av IN-sektionen. Används numera av QMISK.

Även sektionsfärg för IsH och IsT.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.