Skillnad mellan versioner av "Skeppsbruten"

(Skapade sidan med 'En Skeppsbruten är hedersmedlem i TMEIT som fullgjort sina förpliktelser men av en eller annan anledning inte blivit Vraq. Detta beror antingen på att den skepp...')
(Ingen skillnad)

Versionen från 16 februari 2012 kl. 13.53

En Skeppsbruten är hedersmedlem i TMEIT som fullgjort sina förpliktelser men av en eller annan anledning inte blivit Vraq. Detta beror antingen på att den skeppsbrutne inte lämnat in vraqansökan, att vraqansökan är under behandling, eller att vraqansökan nekats. Skeppsbrutna är befriade från alla krav på arbete och har i övrigt samma rättigheter som Vraq.

Rättigheter

Se Vraq.

Skyldigheter

Se Vraq.

Jämförelse med Vraq

Skeppsbrutna infördes i slutet av 2009 (själva titeln började dock användas först senare) eftersom processen mellan Marskalk och Vraq kunde ta en smula tid, och det ansågs orättvist att den som faktiskt uppfyllt kraven ändå skulle behöva arbeta. Skeppsbruten är således inte en titel primärt för den som misslyckats att bli Vraq (vilket händer mycket sällan) utan är att betrakta som ett tillfälligt stadium.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.