Skillnad mellan versioner av "Vraq"

(Skapade sidan med 'Vraq är hedersmedlemmar i TMEIT. Vraq är gamla, dryga och vresiga. De hörs ofta utstöta förvirrade resonemang på temat "Det var bättre förr!" == Rättighe...')
(Ingen skillnad)

Versionen från 16 februari 2012 kl. 14.04

Vraq är hedersmedlemmar i TMEIT. Vraq är gamla, dryga och vresiga. De hörs ofta utstöta förvirrade resonemang på temat "Det var bättre förr!"

Rättigheter

  • Att närvara med yttrande- och rösträtt på Öråd (endast sektionsmedlemmar har rösträtt)
  • Att närvara med yttrande- och rösträtt på Marskalkskollegium (endast sektionsmedlemmar har rösträtt)
  • Att närvara på Mästarråd
  • Att läsa och skriva i TMEITs forum och wiki
  • Att representera TMEIT på externa evenemang
  • Att vara gamla och vresiga

Skyldigheter

  • Att rätta sig efter örådets, mästarrådets och marskalkskollegiets beslut

Vraq omfattas inte av några som helst krav på arbete inom mästeriet, men det händer att de arbetar frivilligt. Vraq kan inte bli Mästare men kan inneha andra förtroendeposter.

Jämförelse med Skeppsbruten

En Marskalk som fullgjort sina förpliktelser kan ansöka om att få nedsänkas till Vraq. När marskalken godkänts av Mästarna blir han eller hon Skeppsbruten. Om den skeppsbrutne vill bli Vraq följer därpå vissa mycket mystiska, ospecifierade och ofta mycket tidskrävande ritualer. Lyckas ritualerna blir den skeppsbrutne Vraq.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.