Björn

Typiskt öhlkunnigt däggdjur av familjen ursidae. Om man någonsin känner sig tveksam till vad man ska dricka härnäst kan man fråga björn då han brukar veta svaret på sådana frågor. Man kan även fråga björn om försvunna jackor, då han tenderar att komma hem iklädd flera lager av sådana. Tycker om att dricka sprit.

-SMEK NAMN ;-) :

  1. Born
  2. Buuuuuurrn
  3. Bjorn
  4. Beorn
  5. The Assdragon


TraditionsMästare 2014.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.