E2

Ej att förväxla med Emelie. Bör ej heller förväxlas med salen vid samma namn på valhallavägen.

Pluggar egentligen inte ens på KTH, men blev medlurad i sektionen av Guen då alternativet var att hänga på SU.

Kan brotta ned en Lagom stor hest.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.