Elias

New Vraq guy.

Dricker JÄÄÄÄVLIGT mycket trocadero och trocadero med trocadero, samt trocadero. Trocadero.

Har börjat dricka mindre trocadero, istället för 2 om gången så blir det bara 1. "Jag har satt en gräns på max 2 om dagen, den här är min tredje"

Nämnde jag trocadero?

En trocadero värd i Rolex-länkar.

Om Elias kommer i kontakt med en gruppchatt så spammar han stickers tills han blir kickad, så det är säkrast att aldrig lägga in honom.

CorrectGroda.gif

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.