Baileys

Som O'boy fast bättre! Ingår i märkesshoten lavalampan, och kan även avnjutas tillsammans med grädde. Detta trots att baileys är till stor del grädde.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.