Caps

Är bäst sport.
Alla vinner på Caps. En gång per år håller TMEIT en Capstastisk Capsturnering, där en person vinner lite mer än alla andra.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.