DISK

Mästeriet som förr bodde i samma byggnad som TMEIT.
Bor i FooBar.
På senare tid har många valt att delta i båda mästerierna.
Känns igen på deras Svarta #000000-färgade ovvar med guldrevärer.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.