FEST-utbildning

Festutbildningen är en utbildning som KTH kräver att man måste gå för att få vara ansvarig för pub- och festverksamhet på KTH. Utbildningen är uppdelad i två tillfällen, där varje tillfälle är några timmar långt.

Under Festutbildningen får man lyssna på gamla anekdoter av Lena Edvardsson. Man får även släcka en mindre brand för att vissa vad man går för. Misslyckas man med detta så får man försöka igen, men att misslyckas är näst intill omöjligt.

Under TMEITs historia har följande misslyckats med Festutbildningen:

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.