Forum

Den stolta byggnad där Kistan och FooBar bodde. Sommaren 2014 utrymdes forum på studenter, och INsektionen flyttade till Electrum. DISK flyttade till Nod.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.