Glas

Sådant man dricker alkohol i. Ges efter färdigt drickande till baren för lagande.
Detta då tomma glas är trasiga.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.