GourmetMarskalk

Don't bite the hand that feeds.

GourmetMarskalkens uppgift att se till att maten som serveras under TMEITs pubar och gasquer håller en hög kvalitet och att den samtidigt inte överstiger budgeten. Ett jobb som ofta är svårare än vad man kan tro då budgeten för studentarrangemang generellt sett inte är särskilt stor. GourmetMarskalk är enligt reglementet inte arbetsbefriad.

Gourmet är den särdeles viktigaste människan i världen och förtjänar vid väl utfört arbete guld och champagne vid varje pubtillfälle.

Av de som varit Gourmet kan meddelas att INgrid och Isabel gjort sig förtjänta av det.

Historik

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.