Jana

Jana är född i Sovjet. Alltså är Jana bara är delvis Ryss.
Dock eftersom en Ryss är 140% Ryss räknas Jana got och väl som en Ryss.
Var skriptmästare 2012.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.