Joyce

Joyce är nog inte äldst av alla Vraq i hela TMEIT. På fritiden brukar hon ta långa promenader till Kina, och plugga som alla andra KTHare.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.