Köpstopp

En hemsk och omänsklig process som kan inledas av kassören för att hindra att kistans tappra invånare räddar små stackars barn från alkohol.

Köpstopp leder till att det varken finns öhl, cider eller sprit i baren.
Följden av detta är att små stackars barn dör i mängder av sin allergi mot alkohol. Ytterligare bieffekter av köpstopp är törst och i värsta fall vätskebrist. Törst och vätskebrist leder i sin tur till sämre studieresultat.

Hösten 2011 led Kistas studenter av Det stora köpstoppet vilket höll på att ta kål på studenterna, då dessa inte fick tillgång till sin favoritdricka på över tre månader. Trots den tid det tog att häva köpstoppet överlevde många studenter.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.