Kreditkortet

Används flitigt av Skattmästaren för ätt göra slut på sektionens pengar igenom att inhandla lolcats (kanske 2011, men inte TVÅTUSENTOLV).

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.