Logotyp

LogoTMEIT Liten.png

Det här är TMEITs officiella logotyp.

Historik

Banner old 0.png
Banner old 1.jpg
Loggan designades den 24 september 2009 av Wilhelm Svenselius som då var JunkWraq och fick i uppdrag av örådet att skapa mästeriets logga. På följande öråd i november godkändes loggan och blev TMEITs officiella.

Papegojan ("Gojan") på loggan är TMEITs maskot sedan urminnes tider, vilket hörde ihop med att TMEIT länge hade pirattema som sin "image" och papegojor är ju som bekant ett typiskt pirat-attribut. Ursprungligen användes Arne Anka som maskot.

Innan 2009 fanns egentligen ingen officiell logotyp, men på hemsidan förekom både Arne och Gojan i olika kompositioner. Bägge har också använts på olika ovvemärken representerandes TMEIT.

Loggan i olika format och versioner

För den som vill använda TMEITs logotyp till affischer, ovvemärken, t-shirts eller dylikt finns den att ladda hem här, såväl vektoriserade original (Adobe Illustrator) och PNG:er i olika format.

I vanliga fall bör den logga som går under namnet LogoTMEIT_Hi (visas ovan) användas, men flera varianter finns att tillgå och med hjälp av originalfilerna kan man naturligtvis skapa egna. Loggan ska bara användas i sammanhang som är direkt kopplade till TMEIT.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.