Maskot

Gojan.png

Originalet.
Gojan är TMEITs maskot sedan början av 2007. Den ursprungliga TMEIT-Gojan ritades i januari 2007 av Andreas Bernhardsson och vektoriserades av Henrik Mårtensson. En inte fullt så försupen variant tillverkades av någon annan (vem?) genom modifikation av originalbilden och kom också att användas i vissa sammanhang, bland annat på hemsidan.

Att maskoten blev just en piratgoja hör ihop med att TMEIT vid den tiden - och det kan förmodligen påstås att detta aldrig formellt avskaffats - hade permanent pirattema. På dagens logotyp finns gojan kvar, alltjämt med flaska men utan piratutstyrsel.

Gojan finns på Facebook.

Varianter

Gojan har förekommit på flera ovvemärken, huvudsakligen de som delas ut till alla marskalkar och vraq. På marskalksmärket används den "pigga" gojan och på vraqmärket, av naturliga skäl, den försupna.

Gojjan2.jpg
Gojan har uppstått som mjukdjur, sytt av Dino Strömbergs mamma(?) och enligt uppgift stoppad med tempuramaterial.


Tmeit-mars.png Tmeit-wraq.png Sjosattning.png

Arne Anka

Arne.png
TMEITs ursprungliga maskot, från det att mästeriet grundades och åren därefter, var Arne Anka. En tacksam figur för dåtidens märkesritare eftersom bilder på Arne var relativt lätta att googla fram. Detta innebar att varenda ovvemärke som framställdes under en period bar en godtycklig Arne-bild. Den svartvita bild som användes på det första märket (t h) låg också överst på hemsidan ända fram till 2012, av någon outgrundlig anledning.

Arne byttes ut dels för att han inte passade in särskit bra i TMEITs (då) stadigvarande pirattema, dels för att minst ett annat mästeri (vilket?) också använde Arne som maskot.

Alla arne.png

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.