Minttu

Minttu smakar mint, om man inte serverar från flaskan som står på hyllan, då smakar det vatten. Så kolla i frysen, prao!

Ingår tillsammans med mjölk och grenadin i den godliga treenigheten, vilkens komponenter vetenskapligt bevisat* sällan finns i sin helhet någonstans.


  • Baserat på facts

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.