PubMästare

PubMästaren är ansvarig för större delen av Kistans sortiment. Pubmästaren återfinns tragiskt ofta i spritförrådet, där denne tar emot beställningar, städar, sorter, sover, samt gråter över Sektionens dryckesvanor. Pubmästaren är också ansvarig för tapparna då det är pubmästaren som håller i kontakten med Tomp.

Om man är törstig och saknar sin favoritöhl en tisdagskväll är det PubMästaren man ska vända sig till.

Historik

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.