Reglementet

Reglementet är TMEITs stadgar och avgör hur mästeriet ska verka och fungera.
Stadgarna finns att läsa här: TMEIT reglemente

Styrdokument finns att läsa här :
Styrdokument för ansvarsposter
Styrdokument för arbetslag
Styrdokument: Prao's checklista

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.