Sång

Sång är nice. Det görs med fördel under sittningar, men helst bara på bärvågs inrådan då okynnessång generellt ses ned på. Det är även populärt att gyckla med sång.

Om man sjunger om penis blir THS ledsna i ögat.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.