Skeppsbruten

Skeppsbruten var en titel i TMEIT som infördes i mitten av 2011 och togs bort i slutet av 2012. Enkelt uttryckt användes titeln för de som fullgjort sina förpliktelser som Marskalk men av en eller annan anledning inte blivit Vraq. Det ursprungliga skälet var att då processen mellan Marskalk och Vraq kunde ta en smula tid, ansågs det orättvist att man under denna tid skulle vara tvungen att arbeta som vanligt.

Skeppsbruten skulle alltså vara ett tillfälligt stadium, men det visade sig att en del "fastnade" där av olika skäl. En Skeppsbruten hade samma rättigheter och skyldigheter som Vraq och betraktades även de som hedersmedlemmar. När titeln togs bort blev alla skeppsbrutna återigen inaktiva marskalkar, men möjlighet att bli nedsänkta till Vraq enligt de nya reglerna som antogs samtidigt, enligt vilka endast mästarnas godkännande krävs för att bli Vraq.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.