SkriptMästare

SkriptMästaren ansvarar för protokoll från mästarråd och öråd. SkriptMästarens andra uppgift är att anteckna det som folk säger och tänker under öråd och mästarråd. SkriptMästarens tredje uppgift är att hålla TMEITs reglemente och styrdokument uppdaterade och relevanta.

Historik

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.