Soptunna

En behållare för sopor så som skräp från max eller dylik snabbmatskedja.
Helst inte en behållare för glas och pant.
Sådant kan man hänvisa till Prao alt. baren.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.