Exportera sidor

Du kan exportera text och versionshistorik för en eller flera sidor i XML-format. Filen kan sedan importeras till en annan MediaWiki-wiki med hjälp av sidan importera.

Exportera sidor genom att skriva in sidtitlarna i rutan här nedan. Skriv en titel per rad och välj om du du vill exportera alla versioner av texten med sidhistorik, eller om du enbart vill exportera den nuvarande versionen med information om den senaste redigeringen.

I det senare fallet kan du även använda en länk, exempel Special:Exportera/TraditionsMEsterIT för sidan "TraditionsMEsterIT".

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.