Sökning i externa länkar

Jokertecken (wildcards) som t.ex. "*.wikipedia.org" kan användas. Det krävs åtminstone en toppdomän, t.ex. "*.org".
Protokollen som stöds: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (sätts till http:// om inget protokoll anges).

Sökning i externa länkar

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.