Spårningskategorier

Denna sida listar spårningskategorier som automatiskt befolkas av MediaWiki-mjukvaran. Deras namn kan ändras genom att ändra det relevanta systemmeddelandena i MediaWiki-namnrymden.

Spårningskategori Meddelandenamn Inklusionskriterier för kategori
Indexerade sidorindex-categoryDenna sidan innehåller ett __INDEX__ (och är i en namnrymd där denna flagga tillåts), och indexeras därför av robotar även där detta normalt inte skulle ske.
Icke-indexerade sidornoindex-categorySidan innehåller det magiska ordet __NOINDEX__ (och är i en namnrymd där denna flagga tillåts), och indexeras därför inte av robotar.
Sidor som använder upprepade argument i mallanropduplicate-args-categorySidan innehåller mallanrop som använder repeterade argument, så som {{foo|bar=1|bar=2}} eller {{foo|bar|1=baz}}.
Sidor med för många resurskrävande parserfunktionerexpensive-parserfunction-categorySidan använder för många kostsamma parser-funktioner (som #ifexist). Se användarhandboken.
Sidor med uteslutna mallparametrarpost-expand-template-argument-categorySidan är större än $wgMaxArticleSize efter att ett mallargument (någonting inom tre parenteser, som {{{Foo}}}) expanderats.
Sidor som inkluderar för mycket mallkodpost-expand-template-inclusion-categorySidan är större än $wgMaxArticleSize efter att alla mallar har expanderats, därför har vissa mallar inte expanderats.
Dolda kategorierhidden-category-categoryKategorin innehåller __HIDDENCAT__ i dess kategori, vilket som standard förhindrar den från att visas i kategorirutan.
Sidor med trasiga fillänkarbroken-file-categorySidan innehåller en trasig fillänk (en länk som bäddar in en fil som inte finns).
Sidor där antalet noder har överskriditsnode-count-exceeded-categorySidan överskrider det maximala antalet noder.
Sidor där expansionsdjupet överskridsexpansion-depth-exceeded-categorySidan har överstridit det maximala expansionsdjupet.

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.