vice TraditionsMästare

Vice TraditionsMästare ska assistera TraditionsMästaren i sin kamp om ett bra verksamhetsår.

Kallas även vTM.

Historik

Information

Den här sidan är en wiki där innehållet är skapat av TMEITs medlemmar. Har du frågor eller synpunkter, kontakta webbansvarig. Allt material omfattas av upphovsrätten.

English The contents of this site are in Swedish. If you have questions or feedback, please contact the administrator.